Slimme automatisering en ​geïntegreerd kwaliteitsmangement is Kompak's sleutel tot succes

Klantcase: Kompak Nederland B.V.

Een geautomatiseerd en geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem was een must-have voor bedrijven zoals Unilever en Ecover, maar toekomstige klanten zien het ook als een groot pluspunt. QESH Manager Edwin Wekking is enthousiast!


Platform voor kwaliteit

In 2018 heeft Kompak de directie van zijn home- en personal-care afdeling herzien. Een nieuwe directeur en QESH-manager (Edwin Wekking) werden aangesteld als onderdeel van deze revisie.


Wekking beschreef de uitdaging die voor hem lag als volgt: ‘We hadden haast, aangezien het kwaliteitsmanagement onder de maat was, onze klanten verlangden zichtbare verbeteringen op alle niveaus.


Niet alleen documentbeheer en LIMS, maar ook registraties en inzicht in afwijkingen en de daarop genomen acties.’


Wekkings eerste ​uitdaging was om kwaliteitscontrole op te zetten met twee discrete systemen: één voor LIMS en een MRP- of ERP achtige tool.


Toen Alis werd gedemonstreerd voor het LIMS-gedeelte werd het duidelijk dat dit systeem al veel verder reikte dan alleen kwaliteitscontrole.


Er kunnen databases worden gemaakt, er kan makkelijk worden geïntegreerd met productie- en documentatiesystemen, alsook het via een dashboard presenteren van werkvloer activiteiten en het creëren van inzichtelijke rapportages.


‘Een hoop van wat we gepland hadden voor het nieuwe ERP-systeem, kon Alis al voor ons doen,’ vertelde Wekking.


Nu was het een no-brainer, vooral omdat ERP-systemen veelal een hoop maatwerk vereisen en lange implementatie-trajecten hebben.


Hier had Wekking geen tijd voor. ‘We besloten op dat moment dat we slechts voor één systeem gingen: Alis’.


Vanaf toen ging het snel: twee weken naar de eerste demo had Kompak getekend voor kwaliteitscontrole.


Een maand later gaf het bedrijf de “go” voor het uitrollen van het documentbeheer en QESH.

​​We besloten op dat moment dat we slechts voor één systeem gingen, Alis

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.


Pijnloze implementatie

Bewijs van de gebruiksvriendelijkheid van Alis is dat de werkvloermedewerkers van Kompak, die vaak beperkt Nederlands of Engels spraken, het systeem snel onder de knie hadden.


Laboratoriumpersoneel neigt een meer technische achtergrond te hebben waardoor het herstructureren van de ‘verwarde spaghetti’ aan LIMS-analyses slechts minder dan een maand kostte.


Wekking vond de pragmatische aanpak van het Alis team prettig: het systeem ging min of meer live vanaf dag één, en maatwerk werd waar nodig snel ontwikkeld.


‘In een mum van tijd is het voor elkaar,’ zei Wekking. ‘Het systeem is intuïtief en robuust. Je probeert dit en dat, speelt er wat mee om, voordat je het weet werkt het systeem precies zoals je wilt.


Zodra de LIMS-analyses erin stonden begon Alis zijn volle potentie te tonen.


Bijvoorbeeld, het genereren van analysecertificaten (en het aan elkaar knopen van de certificaten met de juiste batches) was ineens geheel geautomatiseerd.


Om de potentie van het systeem maximaal te benutten, structureerde Wekking het zo dat er drie eigenaren waren: één voor productie, één voor het laboratorium en één voor QA.

Het systeem is intuïtief en robuust. Voordat je het weet werkt het systeem precies zoals je wilt.

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.


Getransformeerde relaties met klanten en leveranciers

Kompak mengt en verpakt voor grote merken als Unilever en Ecover, die – net zoals de andere klanten – inzicht willen hebben in de processen omtrent productvrijgave.


Elk jaar worden er 25.000 batches met ​honderden verschillende recepten verstuurd vanaf de fabriek in Etten-Leur.


‘Dus natuurlijk willen onze klanten data hebben omtrent de vrijgave van hun producten,’ zei Wekking. Niet door middel van fax, papier of e-mail maar direct en 24 uur per dag, door in te loggen in Alis.


‘Dus als er klachten van hun klanten zijn, weten zij direct of er een afwijking was in de batch.’


Wekking wil ook zijn leveranciers toegang geven tot hun Alis omgeving, zodat de analysecertificaten van de grondstoffen direct kunnen worden gekoppeld met de batches van productie. ‘Dat bespaart een hoop tijd,’ aldus Wekking.


Hoeveel tijd? Aan de leverancierskant 8 uren per week, schat Wekking. Het probleem dat zich momenteel voordoet is dat de juiste analysecertificaten niet beschikbaar zijn wanneer de grondstoffen moeten worden gemengd.


‘Dit betekent een hoop gezoek in je systemen, een hoop telefoontjes, allemaal erg frustrerend en tijdrovend.’


Met Alis zullen dit soort problemen tot het verleden behoren. Kompak weet dan precies of de grondstoffen die naar Etten-Leur gaan de juiste analysecertificaten hebben – en alarmen zullen in Alis worden opgezet om er zeker van te zijn dat missende certificaten worden geüpload. 


‘Het controleren van batch geschiedenis voor klanten duurde veel langer,’ vervolg Wekking. ‘Ik zou zeggen zo’n 20 uur per week.’


Dat is een besparing van 28 uur, bijna een werkweek, wanneer Kompak klanten en leveranciers volledig integreert met Alis.

Dat is een besparing van 28 uur, bijna een werkweek, wanneer Kompak klanten en leveranciers volledig integreert met Alis.

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.


Gebruik van Alis dashboards

Productie- controles en processen worden vastgelegd in Alis, en gevisualiseerd in dashboards die erg populair en nuttig op de werkvloer blijken.


Elke order wordt gepresenteerd op een dashboard, op deze manier zijn prestatie indicatoren als onbenutte tijd en OEE direct live beschikbaar.​


‘We kijken daar intern veel naar en vertrouwen een hoop op deze gegevens,’ zei Wekking.


Er is nog een hoop werk te doen om gegevens die inzicht bieden aan elkaar te koppelen. Een korte termijn ambitie is om tijdsregistraties aan productieregistraties te koppelen, zoals werktijden voor een specifieke batch en de onbenutte tijd op die batch.


Het koppelen van deze informatie zal verdere verbeteringen voortdrijven op het gebied van kwaliteitsmanagement.


Alis als marketing tool

Een geautomatiseerd en geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem was een must-have voor bedrijven zoals Unilever en Ecover, maar toekomstige klanten zien het ook als een groot pluspunt.


Klanten zijn vooral geïnteresseerd ​hoe Alis kwaliteitsdata aggregeert om trends aan te tonen, wat het mogelijk maakt om recepten te finetunen.


Afwijkingen tonen correlaties aan met het mengproces of de geleverde grondstoffen voor een specifieke batch. ‘En dit gebeurd allemaal in twee seconden alsof het magie is.


Gegevens, grafieken en statistieken beschrijven je processen en afwijkingen vanuit verschillende hoeken, zorgend voor een 3D inzicht in kwaliteit. 'Klanten zijn er gek op.’

Elke order wordt gepresenteerd op een dashboard, op deze manier zijn prestatie indicatoren als onbenutte tijd en OEE direct live beschikbaar.  We kijken daar intern veel naar en vertrouwen een hoop op deze gegevens

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.


De toekomst met Alis

Kompak heeft sinds kort alle visuele checks en weegcontroles uitgerold. ‘Een behoorlijk bestand,’ zei Wekking. Dit is eindelijk het einde van ons papier-gebaseerde kwaliteitsmanagement. ‘We zijn er voor 90%,’ voegt Wekking toe. 


Een korte termijn ambitie is om meer data sets waardevol te maken voor klanten, waaronder bron-documenten met specificaties van elk product. Op dit moment controleert Kompak intern of receptwijzigingen of wijzigingen in product labels correct worden uitgevoerd, maar het plan is ook om deze data naar klanten toe te brengen.


Manual Master wordt uitgefaseerd. Productie procedures en werkvoorschriften moeten nog steeds worden gedigitaliseerd, maar binnenkort zal alles gedocumenteerd en up-to-date in Alis staan.


Wekking is begonnen met het implementeren van het verwachte MRP-systeem, alleen de standaard functionaliteiten aangezien het zware deel grotendeels al is ingericht in Alis. ‘We besparen dus een hoop in licentiekosten en de implementatie duurt veel korter, wat ons nog meer bespaard.’

Kompak heeft sinds kort alle visuele checks en weegcontroles uitgerold. Dit is eindelijk het einde van ons papier-gebaseerde kwaliteitsmanagement.

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.


Conclusie

Wat waren de doelen van Wekking ​​voor het Alis project?

 ​'​Al onze gefragmenteerde data te verbinden, beter toegankelijk te maken voor de werkvloer, en ons te voeden met inzichten die het algemene niveau van ons kwaliteitsmanagement verhogen elke dag​.' 


Zijn deze doelen gerealiseerd? Wekking: ‘100%!’


Hij wil twee dingen speciaal benoemen. Alis past zich aan. ‘Je kunt het uitlijnen met je eigen processen, zonder afhankelijk te zijn van eindeloze IT-projecten die je niet zelf in de macht hebt.’


Het tweede wat Wekking benoemt is het heldere inzicht in de mogelijkheden van het systeem. Voordat Alis werd geïmplementeerd keek Wekking op tegen een groot ERP-project met een hoop maatwerk en een twee- of drie jaar durend implementatieproces.


Maar veel van wat Kompak zocht in zijn toekomstige ERP-systeem werd gevonden in Alis, wat veel tijd en geld bespaarde.


Edwin Wekking: ‘Na de eerste demo realiseerden we dat Alis veel meer kon doen dan alleen kwaliteitscontrole. En dat geldt in alle opzichten: Alis verbetert kwaliteitsmanagement sneller en op meer manieren dan dat we ooit hadden geanticipeerd.’


Het is geen verassing dat Kompak het nu overweegt om Alis te implementeren in de divisie levensmiddelenverpakking in zijn fabriek in Nederland.

Je kunt het uitlijnen met je eigen processen, zonder afhankelijk te zijn van eindeloze IT-projecten die je niet zelf in de macht hebt.

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.


Bedrijfs​historie

Het Nederlandse familiebedrijf Kompak mengt en verpakt home- en personal-care producten voor merkeigenaren en producenten van industriële reinigingsproducten.


Kompak verhuisde in 2010 zijn operatie naar de state-of-the-art productiefaciliteiten in Etten-Leur.


Er ontstond een kloof tussen de efficiency op de werkvloer en het kwaliteitsmanagement van het bedrijf, welke grotendeels Excel-gebaseerd was.


In 2018 werd er een nieuwe QESH-manager aangesteld om deze kloof te dichten.

Uitdagingen

  • LIMS-processen chaotisch gedocumenteerd
  • Geen snelle en complete reactie mogelijk op batch-specifieke klantvragen
  • Manuren verspild aan het maken van analysecertificaten
  • Geen uitwisseling van data met leveranciers
  • Verouderd kwaliteitsmanagement was een minpunt voor mogelijke klanten

Er ontstond een kloof tussen de efficiency op de werkvloer en het kwaliteitsmanagement van het bedrijf, welke grotendeels Excel-gebaseerd was.

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.


Bijdrage Alis

De Alis omgeving automatiseert en integreert alle aspecten van Kompak’s kwaliteitsmanagement.


De werkvloer heeft toegang tot real-time kwaliteitsinformatie met behulp van dashboards.


Ondertussen integreert en analyseert Alis de productiedata om zo een meer granulair inzicht in afwijkingen en recept herformuleringen te geven.


'Het proces omtrent analysecertificaten heeft een flinke boost gekregen. De gehele productiestroom, inclusief nazorg, is geïntegreerd door leveranciers en klanten toegang te geven tot Alis.'

Bedrijfsvoordelen en ROI

  • Alles-in-één oplossing: LIMS , QESH- en documentmanagement geïntegreerd
  • Snelle implementatie, geen duur maatwerk nodig
  • Tijdsbesparing van 28 uur per week op interactie met klanten en leveranciers
  • ​Perfecte aanvulling op ERP

Het proces omtrent analysecertificaten heeft een flinke boost gekregen. De gehele productiestroom, inclusief nazorg, is geïntegreerd door leveranciers en klanten toegang te geven tot Alis.

Edwin Wekking, QESH Manager

Kompak Nederland B.V.

Bekijk de online demo

Alis Quality Intelligence Software geeft kwaliteitsmanagement een boost.


In deze demo laten we zien hoe snel Alis op te zetten is voor jouw fabriek en hoe het de faalkosten tot 20% kan verlagen.