Online kwaliteitsdashboard voor 500 producten

Klantcase: Nuplex Resins

Met Alis voert Nuplex Resins permanente kwaliteitsmonitoring uit en maakt het trends zichtbaar van alle ruim 500 harsen. Dit leidde tot constantere producten en een reductie van het afkeurpercentage.


Constante kwaliteitsmonitoring

Tot voor kort deed Nuplex Resins te Bergen op Zoom de statistische procescontrole met Excel-sheets. Dit gebeurde alleen voor de producten die extra aandacht nodig hadden.


Nu worden de kwaliteitsgegevens van alle 500 verschillende producten bijgehouden.


Met het kwaliteitsmanagementprogramma Alis voert Nuplex constante kwaliteitsmonitoring uit en maakt trends zichtbaar van alle harsen. Dit leidde tot constantere producten en een reductie van het afkeurpercentage.


Aan het woord is Peter Dousma, Manager Quality Control van Nuplex Resins.


Sinds enkele jaren werkt het bedrijf met Alis, een systeem om analyseresultaten te verwerken tot informatie die bruikbaar is voor kwaliteitsmanagement in de productie.


Alis is webgebaseerde software van Asystance, ontwikkelaar van kwaliteitsmanagementsoftware voor productiebedrijven. Alis wordt vooral gebruikt in de chemische, voedingsmiddelen- en automotive industrie.

De snelheid van Alis verbaast ons elke keer weer. Even inloggen en daar staan de gegevens voor je neus!

Peter Dousma, Manager Quality Control Nuplex ResinsIntensief QA/QC proces

Nuplex produceert meer dan 500 verschillende harsen op basis van petrochemische en natuurlijke grondstoffen.


Negentig procent daarvan levert het bedrijf aan coatingfabrikanten die onder meer verven voor huizen en gebouwen maken, coatings voor schepen en nieuwe auto's, en autoreparatielakken.


Albert Zwerus, Senior Technical Servicemanager van Nuplex: "Per jaar maken we 100.000 ton harsen. We zijn daarmee de grootste harsenlocatie ter wereld. Deze harsen maken we batchgewijs."


"We werken hier met zo'n 320 mensen en leveren voornamelijk aan coatingproducenten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Onze producten komen ook op auto's in Azië en Zuid-Amerika terecht."


"Oorspronkelijk waren we onderdeel van AkzoNobel. Sinds 2004 horen we bij het Nieuw-Zeelandse concern Nuplex Industries, dat overal ter wereld harsen en andere specialties produceert."


"Vooral de automobielindustrie stelt hoge eisen. Ze wil harsen met een hoge zuiverheid en constante kwaliteit. Het is best lastig om met batchproductie constante kwaliteit te leveren, ook omdat we met elke batchreactor verschillende producten maken."


Dousma: "Bij elke charge hoort een Certifcate of Analysis waarmee we aan de klant garanderen dat het product aan de specifcaties voldoet."


"We testen dit op ons Quality Control-lab en in productie.

Het gaat onder meer om de hoeveelheid oplosmiddel, de viscositeit, het zuurgetal en het uiterlijk."


"De receptuur ligt vast. De kwaliteit van de harsen bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van de coatings. Daarom is ons QA/QC proces zo intensief."


"Automobiellakken worden minimaal vijf jaar getest in de Amerikaanse staat Florida om te kijken of ze hun glans behouden en niet te snel degenereren onder inwerking van zon, regen en wind."

Vooral de automobielindustrie stelt hoge eisen. Ze wil harsen met een hoge zuiverheid en constante kwaliteit

Albert Zwerus - Senior Technical Servicemanager

Nuplex Resins


Non Conformity en SPC Alarmen

Nuplex maakt een bepaald product niet constant achter elkaar. Tussen de verschillende charges kunnen dagen, weken of maanden zitten.


"Als de parameters van een charge dicht tegen de specifcatiegrenzen aan zitten, lopen we het risico die grenzen een volgende keer te overschrijden, zodat we product moeten afkeuren", verklaart Dousma.


"Dat willen we voorkomen door aan de veilige kant te blijven zitten, dus verder van de specifcatiegrenzen af."


"Wanneer een operator hetzelfde product opnieuw maakt, zal hij of zij dus notitie moeten nemen van de analysegegevens van de voorgaande keren dat het product gemaakt is, om eventueel bij te sturen."


"Aangezien we doorlopend 500 verschillende producten maken, is het bijna onmogelijk om die gegevens met de hand in te voeren, te archiveren en later te gebruiken voor SPC, statistische procescontrole."


"Daarom beperkten we ons tot de producten die in onze ogen extra aandacht verdienden en verzamelden hierover gegevens in Excel-sheets, waarmee we berekeningen konden doen en trends zichtbaar maken."


"Om tijd te besparen en meer producten te kunnen volgen, waren we op zoek naar een SPC-tool dat alles automatisch zou kunnen verzorgen. Wij kwamen bij een marktverkenning al snel bij Alis van Asystance uit", aldus Dousma.


Alis leek voor Nuplex interessant, omdat dit een standaardpakket voor kwaliteitsmanagement binnen productiebedrijven is. Nuplex nam in mei contact op met Asystance en in september ging Alis al live.


Zwerus: "Wanneer een operator begint, kan hij of zij meteen de resultaten van de vorige charges zien en zich op die manier voorbereiden."


Per dag worden de non-conformity en SPC alarmen weergegeven. Die waarschuwen de operator dat productie bij bepaalde charges niet helemaal 'in control' is. Het product voldoet wel aan de specifcaties, maar niet aan de statistische criteria die Nuplex heeft ingevoerd om het proces te volgen.


De operator kan de processen bij een volgende charge enigszins beïnvloeden om ervoor te zorgen dat de productparameters beter in de specifcatie lopen.


Met het programma kun je ook een trendlijn oproepen, zodat je snel kunt zien of bepaalde parameters weglopen, gemeten over een langere periode met een reeks batches van hetzelfde product.


"Wanneer we correctieve maatregelen hebben genomen, kunnen we aan de hand van de trends zien of de maatregelen uiteindelijk het gewenste effect hebben gehad."


"Op die manier houden we de vinger aan de pols. Handig is ook, dat je met Alis kunt zien of operators iets met de waarschuwingen gedaan hebben. Het is echt een kwaliteitsdashboard voor productie."

Wanneer een operator begint, kan hij of zij meteen de resultaten van de vorige charges zien en zich op die manier voorbereiden.

Albert Zwerus - Senior Technical Servicemanager

Nuplex Resins


Constanter eindproduct

Dousma noemt de voordelen: "We hebben nu een constanter eindproduct. Bij afwijkingen kunnen operators sneller reageren."


"We hebben nu een accuraat en real-time sturingsapparaat. Een probleemproduct kunnen we nauwkeurig met SPC volgen en bewaken."


"De automobielindustrie ziet ook graag dat je sturingsinstrumenten hebt ingebouwd in je proces, zodat je het proces beter beheerst en daardoor de kwaliteit van producten beter kunt garanderen."


"Alis brengt ons hierin een flinke stap verder. In Alis staan onze eigen productnummers van de hars, de partijcode en de analysegegevens vermeld."


Zwerus: "Omdat Alis via internet werkt, kunnen we het ook onderweg of bij een klant op locatie raadplegen. Wanneer een klant vragen heeft dan hebben we de gegevens er zo bij en weten we waarover we praten."


Dousma benadrukt dat Alis geen systeem is om de procesbesturing te doen: "De processturing doen we met Honeywell TDC, dat systeem registreert ook gegevens als de temperatuur, druk en filtratie."


"Met Alis kijken we naar de productgegevens en we maken gebruik van de analyses van de operators en het laboratorium. Alle meetgegevens komen bij Alis in een soort vergaarbak terecht", vervolgt hij.


"Op die gegevens kunnen we er allerlei statistische analysetools loslaten die standaard in Alis zitten, om zo aanvullende informatie te krijgen over de kwaliteit van de productie en producten."


"Alis analyseert automatisch de ruwe data en geeft waarschuwingen als er specificaties overschreden worden of als er patronen ontdekt worden die duiden op het niet 'in statistical control' zijn van het proces."


"Het is gebruiksvriendelijk en snel. Operators kijken er elke ochtend naar, om zich voor te bereiden op de productie van die dag. Iedereen is verbaasd over de snelheid van dit systeem."


"Zonder automatisering zou het niet mogelijk zijn om al die gegevens van zoveel producten bij elkaar te krijgen, laat staan te analyseren. Nu zijn ze snel beschikbaar en kunnen we er nog extra informatie uithalen."

We hebben nu een accuraat en real-time sturingsapparaat. Een probleemproduct kunnen we nauwkeurig met SPC volgen en bewaken

Peter Dousma, Manager Quality Control Nuplex Resins

Lean Manufacturing

De tools van Asystance ondersteunen de Lean Manufacturing practices van haar klanten.


Dit levert de klant aanzienlijk lagere operationele kosten op: "De klant is minder tijd kwijt met dataverwerking, produceert effciënter, waardoor de opbrengsten toenemen en de hoeveelheid afkeur vermindert."


"En de klantorganisatie hoeft het pakket niet te zelf beheren. Het is Software as a Service!" aldus Gerben de Haan van Asystance.


Dousma erkent dat Asystance hiermee sterk concurrerend is: "Als je de kosten en baten tegen elkaar afweegt, dan levert het bedrijf een goed product. We besparen nu veel tijd, omdat we geen gegevens meer met de hand in Excel-sheets hoeven in te voeren."


"Ook zitten we met onze kwaliteitsmonitoring veel dichter op het proces, daarmee wordt de kwaliteit van de producten over de hele linie beter bewaakt. Dat werpt zijn vruchten af voor het hele bedrijf!"

We besparen nu veel tijd omdat we geen gegevens meer met de hand in Excel-sheets hoeven in te voeren

Peter Dousma, Manager Quality Control Nuplex Resins

Bekijk de online demo

Alis Quality Intelligence Software geeft kwaliteitsmanagement een boost.


In deze demo laten we zien hoe snel Alis op te zetten is voor jouw fabriek en hoe het de faalkosten tot 20% kan verlagen.